Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Ternyata Inilah Hukumnya Dalam Islam Bila Istri Hisap Burung Suami Saat Berc! Nta

Soalan, Apakah hukum seorang suami gemar menghisap bu4h d4d4 isteri sambil terminum5usunya sewaktu melakukan hubungan s3ks. Ini kerana pasangan amat gemar melakukan perbuatan tersebut dan si isteri juga menikmatinya. Pada masa yang sama, si isteri menyusukan anak perempuan berusia 10 bulan.

Jawapan, P3rsetubuhan antara seorang lelaki dan perempuan menjadi halal melalui pernikahan yang sah. Nikah yang sah menjadi portfolio untuk mengadakan persetubuhan. Islam menghalalkannya dengan nikah dan mengharamkannya bagi mereka yang tidak bernikah.

Melalui perkahwinan tertunailah segala keinginan seorang lelaki dan keinginan seorang wanita. Fitrah semulajadi manusia telah dilengkapkan dengan keinginan ini. Mereka yang hidup dengan keinginan dan keinginan fitrah nafsunya bersaing dengan pelbagai masalah di antaranya; psikologi yang tidak terganggu, ketidakstabilan emosi, seterusnya membawa masalah dalam kehidupan seharian.

Dalam hal ini, Islam memberi ruang untuk seseorang itu menikmati keinginan nafsunya dengan izin syarak. Namun sebagai hamba yang diciptakan untuk mematuhi perintah Allah maka cara dan etika dalam mengadakan hubungan suami isteri perlu dijaga.

Ini kerana jimak juga dikira sebagai ibadat. Dalam surah al-Baqarah, Allah swt berfirman yang minta, “Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu
Disukai dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri Anda dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sebenarnya
kamu akan menemui-Nya (pada hari akhirat kelak). Dan berilah khabar gembira (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman. ”

Dalam ayat ini Allah swt menggambarkan sebagai ladang atau kebun itu dengan tatacara yang beradab, walaupun ayat ini menyatakanlah kepada isteri-isteri kamu mengikut kamu suka.Mengikut al-Raghib al-Asfahani, makna “kebun” itu adalah tempat kamu menanam benih zuriat kamu .

Jauhariy bahawa “kebun” dalam ayat ini adalah satu perumpamaan ”manakala Ibnu Abbas ra berpendapat:“ siramlah tanaman kamu di mana ia boleh tumbuh ”.

Allah SWT memberikan kebebasan bagi suami isteri untuk menikmati jimak sesuai dengan kaedah dan cara yang sesuai menurut syarak. Maksudnya memenuhi kepuasan nafsu dengan tidak melebihi nilai dan adab.

Memuat...
Namun begitu, Islam juga menggariskan batas-batas jimak tersebut, seperti dilarang menjimak isteri ketika haid atau nifas, dilarang menjimak du13ur isteri dan lain-lain.

Mengenai masalah terminum susu isteri ketika bersetubuh sama ada secara sengaja atau Agak. Harus menghisap payu.dara isteri ketika berjimak, tetapi jika isteri dalam tempoh menyusukan anak adalah lebih baik tidak menghisapnya sampai terminum su5u dari tubuh isteri.

Ini kerana mungkin mulut si suami boleh membawa kuman dan anak yang menghisap susu itu boleh terdedah kepada sebarang jangkitan kuman.Perkara yang kedua isyarat itu hak si anak dan bukan hak si suami. Walaupun dengan meminum susu si isteri tidak menjadikan lelaki itu bapa susuan.Akiranya perbuatan suami yang membawa mudarat kepada bayi dengan kebangkitan kuman atau susu berkurangan, maka hukumnya haram!

Post a Comment for "Ternyata Inilah Hukumnya Dalam Islam Bila Istri Hisap Burung Suami Saat Berc! Nta"